GEBv2-20(002)_2.jpg
Provider image

Gemeentelijk Economisch Beleid is ook beschikbaar als abonnement. Digitaal kunt u steeds de meest actuele versie raadplegen.  Het belang van een performante gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers en een doordacht gemeentelijk economisch beleid kan niet voldoende benadrukt worden. Een gemeentelijk economisch beleid voeren vergt kennis van zaken, de capaciteit om een integrale visie te ontwikkelen en de vaardigheden om in te spelen op processen en instrumenten uit andere beleidsdomeinen. Er moet ook nauw samengewerkt worden met de ondernemers en alle andere relevante actoren. Via deze content reiken we u enkele bouwstenen aan om deze doelstellingen te verwezenlijken. We geven aan hoe u een sterk economisch verhaal kan opbouwen en hoe u dit kan vertalen naar de dagelijkse gemeentelijke praktijk. Uiteraard bespreken we ook het instrumentarium dat u kan gebruiken wanneer u uw beleid wil uitwerken. Zowel de wettelijke als decretale instrumenten, als de verschillende gemeentelijke hefbomen komen aan bod. We vermelden ook de succesverhalen en de inspirerende voorbeelden uit andere gemeenten. Zo kunnen hun ervaringen uw werking versterken. Omdat u er als gemeente niet alleen voor staat, zoomen we ook in op de belangrijkste partners die samen met u het gemeentelijk economisch beleid vorm kunnen geven. Kortom, dit praktijkboek formuleert een aantal beleidsambities, schetst methodieken en instrumenten en bundelt gemeenschappelijke ervaringen en kennis.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Extenso-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Extenso-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Inforum, Pinakes en Politeia.

Lees meer informatie over onze formules.