15851_8.jpg
Provider image

De integratie van gemeente en OCMW, de gang naar samenwerkingen en het zoeken naar de juiste schaal hebben de interesse van besturen in het fenomeen zorgvereniging gewekt. Het traject van de oprichting van een zorgvereniging roept echter enkele beleidsvragen op: Welke taken neemt het OCMW nog op en wat doet de zorgvereniging? Hoe verhoudt de zorgvereniging zich ten opzichte van de gebruiker? Blijft het OCMW het eerste aanspreekpunt? Beschikt het OCMW nog over de mogelijkheid een eigen doelgroepenbeleid te voeren? Kiest het OCMW voor terbeschikkingstelling of overdracht van personeel? Wat zal de zorgvereniging kosten en wie zal dat betalen? Deze content geeft besturen een stappenplan dat hen toelaat om gezamenlijk een antwoord op die vragen te formuleren. Er bestaan immers geen standaardantwoorden. Deze inhoud biedt een praktische aanpak, gefundeerd op de ervaring van de auteurs. Het is een onmisbaar instrument in het proces van de oprichting van een zorgvereniging.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Extenso-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Extenso-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Inforum, Pinakes en Politeia.

Lees meer informatie over onze formules.