Codex-overheidsopdrachten_Website.jpg
Provider image

Op 30 juni 2017 is de ‘nieuwe’ wetgeving overheidsopdrachten in werking getreden. De regelgever nam daarmee een cruciale stap in de omzetting van drie Europese aanbestedingsrichtlijnen. In de Codex Overheidsopdrachten brengen we de nieuwe basisregelgeving samen. We kozen er dus voor om de basisregelgeving voor de klassieke sectoren, de speciale sectoren en de regelgeving inzake de concessies van diensten en werken op te nemen. Zo is de Codex Overheidsopdrachten een onmisbaar werkinstrument voor al wie actief is op het gebied van overheidsopdrachten. Verder wordt in deze nieuwe editie van maart 2022 ook de Richtlijn 2014/24/EU (van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG), en de Richtlijn 2014/23/EU (van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten) opgenomen. Tevens werden de drempelbedragen geactualiseerd. Deze publicatie maakt deel uit van de reeks Overheidsopdrachten.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Extenso-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Extenso-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Inforum, Pinakes en Politeia.

Lees meer informatie over onze formules.