COVER_Bevoegdheidsdelegatie-binnen-lokalebesturen_Website.jpg
Provider image

Lokale besturen nemen dagelijks kleine en grote beslissingen. Ze doen dat vanuit hun eigen, door de Grondwet gegarandeerde bevoegdheden of in het kader van opdrachten die hun door andere overheden zijn opgedragen. Voor de uitoefening van die bevoegdheden of het vervullen van taken rijst vaak de vraag wie binnen een lokaal bestuur de beslissing neemt: de raad, het college of vast bureau, de algemeen directeur, een medewerker? In deze publicatie beschrijven we wat vandaag kan en niet kan op het vlak van interne bevoegdheidsdelegaties binnen de Vlaamse lokale besturen. We doen dat vanuit twee invalshoeken, met enerzijds de verschillende organen en anderzijds belangrijke types lokale verrichtingen. In een laatste hoofdstuk bekijken we ook de (schaarse) delegatieregels in lokale verzelfstandigde en samenwerkingsentiteiten. Deze publicatie maakt deel uit van de reeks Verzelfstandiging en samenwerking op lokaal vlak.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Extenso-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Extenso-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Inforum, Pinakes en Politeia.

Lees meer informatie over onze formules.