10162_20.jpg
Provider image

Een van de belangrijkste motieven voor het verzelfstandigen van overheidstaken is een verhoogde flexibiliteit van de overheidsorganisatie. Door verzelfstandiging kan de overheidsorganisatie vlotter inspelen op opportuniteiten in haar omgeving. Dat kan de efficiëntie verhogen, maar ook innovatie stimuleren in de werking van het agentschap. Maar hoe kan die grotere autonomie verzoend worden met voldoende aansturing door het gemeentebestuur? Een Gemeentedecreet  voerde het instrument beheersovereenkomsten veralgemeend in voor de sturingsrelatie tussen gemeenten en hun lokale verzelfstandigde agentschappen. Heel wat lokale besturen zijn echter niet vertrouwd met dit instrument. Deze content wil een grote bron van inspiratie zijn bij het opstellen van die beheersovereenkomsten, en dit door het aanbieden van formats, voorbeeldbepalingen en praktijksuggesties. De content biedt een praktijkgericht antwoord op de volgende vragen: Waarom werken met beheersovereenkomsten? Welke positie neemt de beheersovereenkomst in ten opzichte van bestaande planningsdocumenten? Wat moet er allemaal in een beheersovereenkomst staan? Hoe kan een beheersovereenkomst gebruikt worden als sturingsinstrument? Met welke kritische succesfactoren moet men rekening houden? De content vormt dus een praktisch instrument voor lokale politieke en administratieve mandatarissen, leidinggevenden binnen de betrokken verzelfstandigde entiteiten en andere betrokkenen, zoals budgethouders.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Extenso-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Extenso-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Inforum, Pinakes en Politeia.

Lees meer informatie over onze formules.