Provider image

De aanbestedende overheid lijkt een zekere beoordelingsruimte te hebben indien de onderaannemers van de inschrijver niet voldoen aan de bestekvoorwaarden. Art. 73, par. 1, van het KB Plaatsing 2017 lijkt niet zo te mogen worden geïnterpreteerd dat de aanbestedende overheid in elk geval verplicht is om de inschrijver hoe dan ook toe te laten in een vervanger te voorzien voor de in gebreke zijnde onderaannemers.