Provider image

Er is geen zorgvuldig prijzenonderzoek gevoerd bij het gunnen van de overheidsopdracht voor het leveren van polyethyleen zakken voor de huis-aan-huisinzameling van huishoudelijk niet-recycleerbaar afval. Deze berekening van punten lijkt bovendien enkel te zijn gebeurd voor de gekozen inschrijver.