Provider image

Deze cijfers geven de rentevoet van de verwijlintresten, de waarde van I, K1 en K2 en het indexcijfer der industriële productieprijzen weer.