Provider image

Deze omzendbrief geeft de nodige aanwijzingen omtrent de met ingang van 01.07.2019 voor het bouwbedrijf geldende loonschalen en percentages van sociale lasten en verzekeringen.