Provider image

Deze zaak betreft een overheidsopdracht voor de levering van medicatie aan de residenten van een woon-en zorgcentrum van het OCMW. Bij de waardebepaling van een overheidsopdracht in de zin van thans art. 5, lid 1, richtlijn 2014/24/EU betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten (voorheen art. 9 Richtlijn 2004/18/EG betreffende overheidsopdrachten) moet zowel rekening worden gehouden met de bedragen die de aanbestedende dienst aan de potentiële inschrijver zal betalen als met alle…