Provider image

Dit document bevat de (jaarlijkse en maandelijkse) bedragen van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) van toepassing vanaf 01.07.2019.