Provider image

De wet voert de mogelijkheid in tot het kosteloos verzoeken van een gezamelijke machtiging bij de vrederechter om een nalatenschap te verwerpen waarvan op eer wordt verklaard dat het nettoactief niet meer bedraagt dan 5000 EUR, en dit voor meerdere minderjarigen en personen die overeenkomstig art. 492/1, par. 2, derde lid, 5°, Burg.W. onbekwaam werden verklaard om een nalatenschap te verwerpen. Ter herinnering, het OCMW kan door de vrederechter als voogd wordt aangeduid voor…

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen Abonneren

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Extenso-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Extenso-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Inforum, Pinakes en Politeia.

Lees meer informatie over onze formules.