Provider image

De wet 08.08.1997 betreffende het Centraal Strafregister heeft in het Wetboek van Strafvordering de art. 595 en 596 ingevoerd, op grond waarvan de gemeentebesturen uittreksels uit het strafregister van particulieren dienen af te leveren. Deze waren evenwel nog niet inwerking getreden, zodat de aflevering van de deze uittreksels geschiedde op grond van een omzendbrief. Ten gevolge van de vernietiging van deze omzendbrief door de Raad van State was het nodig om de voormelde artikelen in werking…

Verder lezen?

U bent niet aangemeld of heeft niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Extenso abonnement nemen Ik ben al geregistreerd