Provider image

Dit besluit vult de lijst van de actieve verbandmiddelen aan waarvoor de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging tegemoetkomt in het kader van chronische wonden. Het zet ook (in de Franse tekst) een vergetelheid recht betreffende het diabetisch ulcus. Het wordt toegevoegd aan de mogelijke chronische wonden die gestaafd worden door de arts in het model van de aanvraagformulier dat wordt ingediend om een dergelijke interventie te verkrijgen, evenals in het model van de…