Provider image

Het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten kan, wanneer een bevel tot slachten, afmaken, vernietigen of verwerken afgeleverd werd door het Voedselagentschap wegens de aanwezigheid van het influenzavirus type H3, aan de eigenaar een vergoeding toekennen voor het waardeverlies geleden als gevolg van de destructie of de verwerking van broedeieren, en het slachten of het afmaken van het pluimvee. De vergoeding wordt berekend aan de hand van de…