Provider image

De directeur-generaal, en zo hij afwezig of verhinderd is, een adviseur-generaal van de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, worden aangesteld om een transactie aan de daders van inbreuken op de wet 15.07.2016 tot uitvoering van de verordening (EU) 2019/1148 van 20.06.2019 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, voor te stellen.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.