Provider image

Deze omzendbrief verduidelijkt de wijzigingen doorgevoerd in de inkomstenbelasting door de wet 01.03.2019 ten behoeve van de vrijwilligers bij de korpsen van de openbare brandweer en bij de civiele bescherming. De belastingvrijstelling wordt uitgebreid naar de vrijwillige ambulanciers voor dringende geneeskundige hulp en het fiscaal vrijgesteld bedrag van de vrijwilligers wordt verhoogd.