Provider image

De Vlaamse Regering wordt belast met de evaluatie van de Vlaamse SIO-projecten (stedelijke social impact) en organiseert op verzoek ook de facilitaire ondersteuning van SIO-projecten van lokale besturen of ermee verbonden rechtspersonen. Ter herinnering, een SIO-project is een vorm van alternatieve financiering via een contract gesloten tussen publieke en private partijen voor het bereiken van sociale en maatschappelijke doelstellingen.