Provider image

In uitvoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bepaalt dit besluit de voorwaarden om als vennootschap te worden erkend als landbouwonderneming, sociale onderneming of als erkende coöperatieve vennootschap die tevens erkend is als sociale onderneming. De erkenning wordt aangevraagd bij de FOD Economie. Het besluit bevat onder andere, in bijlagen, de modellen van de aanvragen tot erkenning.