Provider image

De vennootschappen met sociaal oogmerk en de landbouwvennootschappen die reeds bestonden op de dag van de inwerkingtreding van de wet 23.03.2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, worden vermoed erkend te zijn als sociale ondernemingen en landbouwondernemingen. Dit besluit bepaalt de gevallen waarin dit vermoeden echter kan worden weerlegd.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Extenso-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Extenso-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Inforum, Pinakes en Politeia.

Lees meer informatie over onze formules.