Provider image

De omzendbrief bevat richtlijnen voor de uitbetaling van de eindejaarstoelage 2019 en is bestemd voor het personeel van de besturen en andere diensten van het federaal administratief openbaar ambt zoals bedoeld in art. 1 van de wet 22.07.1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen Abonneren

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Extenso-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Extenso-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Inforum, Pinakes en Politeia.

Lees meer informatie over onze formules.