Provider image

In afwachting van de volledige inwerkingtreding van de gesloten oriëntatie en gesloten begeleiding in de gemeenschapsinstellingen, bestendigt dit decreet voorlopig de huidige regeling voor plaatsing in de gemeenschapsinstellingen. Er worden minimale wijzigingen aan de slotbepalingen van het decreet 15.02.2019 betreffende het jeugddelinquentierecht aangebracht en een aantal bepalingen van de Jeugdbeschermingswet 08.04.1965 worden hersteld. Het gaat om een aantal technische rechtzettingen…