Provider image

De personeelsleden van de politiediensten die getroffen zijn door een arbeidsongeval of hun rechthebbenden hebben recht op een bijslag wegens verergering van de blijvende arbeidsongeschiktheid, of een overlijdensbijslag, na de herzieningstermijn. De bijslagen worden toegekend onder de voorwaarden bepaald in dit besluit.