Provider image

Dit besluit wijzigt de regelgeving over de lokale noodplanning en het beheer van noodsituaties die een operationele en/of beleidscoördinatie vereisen op gemeentelijk of provinciaal niveau. Het past eveneens de organisatie en de opdrachten van de bevoegde overheden aan in het kader van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of beheer op nationaal niveau vereisen.