Provider image

Ter ondersteuning van een emissiearme mobiliteit, legt deze richtlijn Europese minimumstreefcijfers vast voor overheidsopdrachten voor emissievrije lichte en zware bedrijfsvoertuigen waaraan de lidstaten moeten voldoen in twee referentieperiodes die eindigen in 2025, respectievelijk in 2030. De bedoeling is om de creatie van een markt voor schone voertuigen in de hele Unie te ondersteunen. Bepaalde voertuigen met specifieke kenmerken (zoals ziekenwagens, wagens aangepast voor brandweerdiensten…