Provider image

Wanneer een operator (van keukens) analyses van eetwaren laat uitvoeren bij laboratoria die niet vallen onder de informatieplicht dan legt de operator met deze laboratoria contractueel vast dat de naleving van de vereisten inzake vertrouwelijkheid niet van toepassing zijn ten aanzien van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Ter herinnering, de operatoren van gaarkeukens (zoals bijvoorbeeld in de woonzorgcentra, de ziekenhuizen, de kribbes en de scholen) moeten het KB…