Provider image

Dit besluit heeft betrekking op de wijziging van het autocontrolesysteem van de operatoren van een bedrijf binnen de primaire voedselproductie. Ter herinnering, de operatoren van gaarkeukens (zoals bijvoorbeeld in de woonzorgcentra, de ziekenhuizen, de kribbes en de scholen) moeten het KB 14.11.2003 respecteren.