Provider image

Dit decreet regulariseert de sectorale windturbinenormen in afdeling 5.20.6 van titel II van het VLAREM en de omzendbrief van 2006, in reactie op het arrest van het Hof van Justitie van 25.06.2020 (nr. C-24/19) wegens het ontbreken van een milieueffectrapportage en in afwachting van het doorlopen van de plan-MER-procedure. Voor de sectorale windturbinenormen van afdeling 5.20.6 van titel II van het VLAREM geldt de geldigverklaring tot het ogenblik dat er nieuwe sectorale…

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen Abonneren

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Extenso-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Extenso-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Inforum, Pinakes en Politeia.

Lees meer informatie over onze formules.