Provider image

Wanneer een belastingplichtige aan zijn bedrijf goederen onttrekt om ze gratis weg te geven dan is deze handeling in principe BTW-plichtig. Het gratis verstrekken voor liefdadigheidsdoeleinden van bepaalde levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen is sinds de wet 07.04.2019 niet meer btw-plichtig onder bepaalde voorwaarden.