Provider image

Dit besluit richt een beveiligd meldingsplatform op met het oog op het melden van beveiligingsincidenten door aanbieders van essentiële diensten (onder meer energie-, gezondheid-, water- en transportsector) en digitaledienstverleners krachtens de wet 07.04.2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid. In uitvoering van de wet 01.07.2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke…