Provider image

Om de armoederisicokloof te dichten, wordt de inkomensgrens tot waarop het overlevingspensioen in geval van cumul met andere sociale uitkeringen wordt teruggebracht, vanaf 01.07.2019 opnieuw gelinkt aan het bedrag van de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) bepaald in art. 6, par. 1, van de wet 22.03.2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen.