Provider image

Het samenwerkingsakkoord waarmee deze wet instemming betuigt, betreft enerzijds de manier waarop radiofrequenties van de gemeenschappen gecoördineerd zullen worden en legt anderzijds een referentietabel vast met technische karakteristieken van de frequenties van de respectievelijke gemeenschappen.