Provider image

Door de inwerkingtreding en de uitvoering van de wet 15.05.2007 betreffende de civiele veiligheid zijn bepaalde ministeriële besluiten en omzendbrieven niet meer van toepassing. Dit besluit voorziet in de opheffing van de betrokken teksten.