Provider image

Dit besluit bepaalt het bedrag van de vergoeding van de uitgevers (0,0277 EUR per reproductie van een uitgave) en de modaliteiten voor de inning en het toezicht van deze vergoeding. Met het oog op administratieve vereenvoudiging voorziet dit besluit in de mogelijkheid een online platform ter beschikking te stellen van de vergoedingsplichtigen voor het uitvoeren van hun aangifte.