Provider image

Dit besluit stelt op 15.07.2019 de datum van inwerkingtreding vast van verschillende artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen  (WVV) en van de wet 23.03.2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. Deze artikelen betreffen de landbouwondernemingen en de erkenning van de coöperatieve vennootschappen.