Provider image

Ondernemingen die ecologiesteun vragen en ondernemingen die strategische ecologiesteun willen, mogen geen achterstallige schulden hebben bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) op het moment dat zij de steun aanvragen. Dit besluit verduidelijkt de voorwaarde inzake de achterstallen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor de strategische transformatiesteun.