VVSG Internationaal

De VVSG ondersteunt de internationale werking van Vlaamse lokale besturen. Dit doen we onder meer door vormingen, conferenties, ontmoetingsmomenten in het Zuiden, publicaties rond stedenbanden, het mondiaal beleid of Europa. De VVSG beheert zelf ook enkele subsidieprogramma's om de internationale werking nog meer bij de Vlaamse besturen te verankeren. 

Programma's VVSG Internationaal

Federaal subsidieprogramma

Het federaal subsidieprogramma wordt gesteund door de Belgische overheid via de Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD). Dit programma heeft als doel bij te dragen aan goed lokaal bestuur. Enerzijds gebeurt dit door te werken aan bestuurskrachtversterking in het Zuiden via stedenbanden en partnerschappen tussen de VVSG en zusterverenigingen van lokale besturen. Anderzijds werkt de VVSG aan lokale beleidscoherentie in Vlaanderen via de lokale vertaling van de SDG's

  • In het kader van het federaal subsidieprogramma 2014-2016 werkten 8 Vlaamse gemeenten mee aan een leertraject rond monitoring en evaluatie. Tijdens dit traject experimenteerden ze met verschillende methoden om de resultaten van internationale stedenbandprojecten te monitoren en te evalueren. De publicatie 'Leren over impact' beschrijft de resultaten van het leertraject (ook beschikbaar in het Engels, Frans en Spaans). 
  • Het federaal subsidieprogramma 2017-2021 was in 10 landen actief (België, Benin, Senegal, Marokko, Zuid-Afrika, Bolivia, Peru, Ecuador, Guatemala en Nicaragua). In 2019 en 2020 organiseerde de VVSG een tussentijdse evaluatie van het subsidieprogramma. De VVSG koos voor de organisatie van extern begeleide peerevaluaties van partnerschappen in Benin en Ecuador. De externe begeleiding werd uitgevoerd door ACE Europe en HIVA, die een overkoepeld eindrapport hebben geschreven. Lees hier het overkoepelende rapport (in het Nederlands). Dit rapport is ook beschikbaar in het Engels, Frans en Spaans. Op de aanbevelingen uit het rapport formuleerde de VVSG een management response. In 2021-2022 werd een eindevaluatie uitgevoerd door ACE Europe en HIVA. Het finale rapport en de management response van de VVSG zijn ook beschikbaar.
  • Het federaal subsidieprogramma 2022-2026 is in 7 landen actief (België, Benin, Senegal, Zuid-Afrika, Rwanda, Ecuador en Nicaragua).

De VVSG werkt in het kader van het federaal subsidieprogramma samen met de Waalse & Brusselse zusterverenigingen UVCW & Brulocalis en de NGO’s Rikolto & Echos Communication rond het concept van ‘Sustainable Cities’. Hoe kunnen we via internationale samenwerking de duurzame stad wereldwijd promoten? Lees meer over dit samenwerkingsverband in het NederlandsFrans, Engels of Spaans.

Vlaams subsidieprogramma

Mid-term evaluatie Vlaams subsidieprogramma 2017-2019

In 2018 liet VVSG Internationaal een tussentijdse evaluatie uitvoeren van haar Vlaams subsidieprogramma 2017-2019. De evaluatie werd uitgevoerd door ACE Europe en is gebaseerd op documentanalyse en interviews met VVSG, gemeenten en externe partners.

Lees de synthese en het volledige rapport. Op de aanbevelingen uit het rapport formuleerde de VVSG een management response.

Enquête lokaal mondiaal beleid en SDG's

In maart 2022 nam de VVSG twee enquêtes af om zicht te krijgen op het lokaal mondiaal beleid (LMB) van de Vlaamse lokale besturen en op de manier waarop zij aan de slag gaan met de Agenda 2030 en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). We peilden eveneens naar de tevredenheid over de dienstverlening die de VVSG ter zake biedt, om deze in de toekomst te kunnen optimaliseren.

De resultaten in een notendop:

  • De helft van de lokale besturen zet actief in op internationale samenwerking, maar de personeelsinzet voor LMB is beperkt. Vaak is het een (klein) onderdeel van een breder takenpakket van de ambtenaar. Het budget voor LMB varieert sterk. Bij de meeste lokale besturen (37%) ligt het budget tussen €2500 en €20.000. Samen besteedden zij in 2021 ongeveer €4,5 miljoen aan lokaal mondiaal beleid.
  • Ongeveer de helft van de lokale besturen vindt dat de ondersteuning door de VVSG bijdraagt tot de versterking van hun LMB. Er is meer ondersteuning nodig rond mondiale adviesraden en subsidiereglementen.
  • De SDG’s zijn stevig verankerd bij de lokale besturen, zowel inzake communicatie, interne organisatie als beleid. Driekwart heeft zich formeel geëngageerd voor de SDG’s en twee op de drie communiceert erover.
  • Bijna 60% van de lokale besturen vindt dat de ondersteuning door de VVSG bijdraagt tot de lokale implementatie van de SDG’s.

Lees het volledige rapport.

Integriteit bij Team Internationaal

Team Internationaal van de VVSG zet in op integriteit en ontwikkelde daartoe een ethische code en klachtenprocedure. Wij engageren ons om zo transparant mogelijk te zijn naar onze donoren en partners toe en willen hun blijvend vertrouwen in stand houden.

Via deze weg kan je een melding of klacht indienen over een integriteitsschending begaan door medewerkers van de VVSG of deelnemers/begunstigden van de subsidieprogramma's rond internationale samenwerking.

De melding of klacht wordt vertrouwelijk, objectief en onafhankelijk behandeld. Enkel de klachtenmanager heeft toegang tot de informatie van de melding. Persoonsgegevens worden met niemand gedeeld tenzij met toestemming van de melder. In een later stadium kunnen andere mensen betrokken worden, indien de verdere behandeling van de klacht dit vereist. Na indiening van je klacht word je op de hoogte gehouden van de verdere behandeling. 

Vul het formulier 'Klacht of melding indienen' indien je een probleem wil rapporteren of een vraag hebt gerelateerd aan ons integriteitsbeleid.

Recente items

Het EU-voorzitterschapslabel: wat is het, en hoe krijg je het? 1
Nieuws - 12-01-2023
Het EU-voorzitterschapslabel: wat is het, en hoe krijg je het?
# Europa, Internationaal: algemeen, Bestuur, Europa & internationaal Lees meer
Kennisitem - 04-01-2023
Platform Sustainable Cities
# Internationaal: algemeen, Europa & internationaal Lees meer
SDG-vlag wappert in 110 Vlaamse gemeenten 3
Nieuws - 22-09-2022
SDG-vlag wappert in 110 Vlaamse gemeenten
# SDG's, Internationaal: algemeen, Lokaal mondiaal beleid, Europa, Europa & internationaal Lees meer
Lokale helden voor inclusie en gelijkheid tijdens de Week van de Duurzame Gemeente 4
Nieuws - 29-04-2022
Lokale helden voor inclusie en gelijkheid tijdens de Week van de Duurzame Gemeente
# Duurzame ontwikkeling, SDG's, Lokaal mondiaal beleid, Internationaal: algemeen, Europa & internationaal Lees meer