Integriteit

De VVSG engageert zich om zo transparant mogelijk te zijn naar haar donoren en partners toe en wil hun vertrouwen in stand houden. Hiertoe heeft de VVSG een integriteitsbeleid opgezet.

Evaluaties

Enquête lokaal mondiaal beleid en SDG's

De enquête die VVSG Internationaal in maart 2020 lanceerde, bevestigt dat de SDG’s stevig verankerd zijn bij de Vlaamse lokale besturen. Twee op drie gebruikte de SDG’s als kapstok bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 en neemt de SDG’s op in zijn communicatie. Duurzaamheid is dan ook een transversaal thema waar steeds meer rekening mee wordt gehouden binnen de verschillende diensten. Hoewel dat minder het geval is voor het thema ‘internationale rechtvaardigheid’, is het budget voor lokaal mondiaal beleid bij de overgrote meerderheid gelijk gebleven of zelfs gestegen. De personeelsinzet voor mondiaal beleid is echter zeer beperkt. Organisatorisch gezien zit lokaal mondiaal beleid meestal bij Welzijn of Vrije Tijd. De ondersteuning door VVSG Internationaal verhoogt de kwaliteit van het lokaal mondiaal beleid en is belangrijk om lokaal werk te maken van de SDG’s.

Lees het rapport, inclusief grafieken en vergelijkingen met de resultaten van enquêtes van voorgaande jaren.

Mid-term evaluatie Vlaams subsidieprogramma 2017-2019

In 2018 liet VVSG Internationaal een tussentijdse evaluatie uitvoeren van haar Vlaams subsidieprogramma 2017-2019. De evaluatie werd uitgevoerd door ACE Europe en is gebaseerd op documentanalyse en interviews met VVSG, gemeenten en externe partners.

Lees de synthese en het volledige rapport. Op de aanbevelingen uit het rapport formuleerde de VVSG een management response.

Mid-term evaluatie Federaal subsidieprogramma 2017-2021

In 2019 en 2020 organiseerde de VVSG een mid-term evaluatie van het meerjarenprogramma ‘Gemeentelijke Internationale Samenwerking’, dat wordt gesteund door de federale Belgische overheid via de Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD). 

Het programma heeft als doel bij te dragen tot goed lokaal bestuur. Enerzijds gebeurt dit door te werken aan bestuurskrachtversterking in het Zuiden via stedenbanden en partnerschappen tussen de VVSG en zusterverenigingen van lokale besturen. Anderzijds werkt de VVSG aan lokale beleidscoherentie in Vlaanderen via de lokale vertaling van de SDG's. 

De VVSG koos voor de organisatie van extern begeleide peerevaluaties. Partnerschappen in Benin en Ecuador werden geëvalueerd. De externe begeleiding werd uitgevoerd door ACE Europe en HIVA, die een overkoepeld eindrapport hebben geschreven.

Lees hier het overkoepelende rapport (in het Nederlands). Dit rapport is ook beschikbaar in het Engels, Frans en Spaans. Op de aanbevelingen uit het rapport formuleerde de VVSG een management response