Statuut lokale mandatarissen

Recente kennisitems

Kennisitem - 18-02-2020
09.02.2020 Wet wijz. wet 06.08.1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betr. de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, wat de uittredingsvergoedin
# Statuut mandatarissen, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 23-12-2019
Tarief van de bedrijfsvoorheffing voor de presentiegelden (aanslagjaar 2021)
# Financiën, Statuut mandatarissen, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 11-02-2020
05.12.2019 V. nr. 56 (Vl. P.): Voorbereiding gemeenteraadszitting - Terbeschikkingstelling beleidsdocumenten
# Statuut mandatarissen, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 23-12-2019
23.10.2019 Richtlijn (EU) 2019/1937 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden
# Personeel, Europa, Europa, Statuut mandatarissen, Bestuur, Internationaal Lees meer