Statuut lokale mandatarissen

Recente kennisitems

Kennisitem - 25-03-2019
10.03.2019 KB tot opheffing van het KB 15.02.1999 tot uitvoering van art. 13 van de wet 21.12.1998 tot oprichting van de 'Belgische technische coöperatie' in de vorm van een vennootschap van publiek recht
# Statuut mandatarissen, Verzelfstandiging, Bestuur read.more
Kennisitem - 29-03-2019
17.01.2019 V. nr. 183 (Vl. P.): Lokale Extern Verzelfstandigde Agentschappen (EVA's) - Ex-gemeenteraadsleden in Algemene Vergadering
# Statuut mandatarissen, Verzelfstandiging, Bestuur read.more
Kennisitem - 20-03-2019
21.12.2018 Dec. wijz. regelgeving betr. politiek verlof
# Personeel, Statuut mandatarissen, Bestuur read.more
Kennisitem - 20-03-2019
21.12.2018 Dec. wijz. dec. 22.12.2017 over het lokaal bestuur
# Financiën, Statuut mandatarissen, Bestuur read.more