Statuut lokale mandatarissen

Recente kennisitems

Kennisitem - 24-09-2020
COVID-19: vergaderingen van lokale bestuursorganen tijdens de coronacrisis [ Coronavirus ]
# Statuut mandatarissen, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 27-08-2020
17.06.2020 V. nr. 282 (Vl. P.): Decreet Lokaal Bestuur - Verbodsbepalingen lokale mandatarissen
# Statuut mandatarissen, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 27-08-2020
10.06.2020 V. nr. 265 (Vl. P.): Lokale besturen - Inzagerecht verslagen lokale veiligheidscel
# Lokale Politie, Statuut mandatarissen, Bestuur, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 31-08-2020
25.05.2020 V. nr. 251 (Vl. P.): Leden BCSD en raad voor maatschappelijk welzijn - Geheimhoudingsplicht en beroepsgeheim
# Statuut mandatarissen, Bestuur Lees meer