Onze maatschappij maakt een grote digitale transformatie door.  De voorbije jaren zijn heel wat technologische ontwikkelingen verfijnd. Technologie wordt ook steeds toegankelijker en treedt alsmaar meer onze huiskamer en dagelijkse leven binnen.

Die technologische trends en ontwikkelingen zullen ongetwijfeld ook een grote invloed hebben op lokale besturen. De komst van moderne technologieën hebben beslist de verwachtingen ten aanzien van publieke dienstverlening beïnvloed. Voor velen is de smartphone  dé toegangspoort naar allerlei vormen van dienstverlening, sociaal contact en vrijetijdsbesteding. Wie online een reis boekt, een pizza bestelt of een bankverrichting doet, verwacht ook dat overheden zich aanpassen aan deze digitale realiteit. 

Over welke technologische trends hebben we het? Wat bestaat er vandaag al, wat komt er in de toekomst op ons af en welke kansen zijn er voor lokale besturen? 

We zetten de voornaamste trends op een rijtje.

Niet enkel digitale ontwikkelingen beïnvloeden onze maatschappij. We maken ook een aantal sociologische, economische... trends door die een effect hebben op onze maatschappij en onze publieke dienstverlening. We vermelden hieronder enkele trends.