We onderscheiden de volgende hefbomen/instrumenten, noodzakelijk voor lokale innovatie of die innovatie kunnen helpen bevorderen. Hieronder vind je een beknopte omschrijving. Klik op de bovenstaande elementen of op de titels van elke hefboom voor meer informatie.

 1. Een sterk HR-beleid en organisatieontwikkeling
  Medewerkers moeten kunnen, mogen en willen innoveren.  Een sterk Human Resources-beleid in het lokaal bestuur is cruciaal voor innovatie. Dit omhelst een beleid met visie en een actieplan voor:

  - sterk dienstbaar leiderschap;
  - een heldere, goed georganiseerde werkorganisatie en design van teams en taken;
  - een aanwervingsbeleid met oog voor de skills en competenties nodig om je organisatie naar een niveau hoger te tillen;
  - performance management;
  - opleiding, training en verdere ontwikkeling van medewerkers;
  - compensatie voor werk.

 2. Open innovatie
  Open innovatie is een verzamelnaam van diverse mechanismes die overheidsorganisaties kunnen inzetten om externe actoren te betrekken in de innovatieprocessen. In deze immer veranderende wereld beschikt geen enkele stad of gemeente over alle kennis en expertise om structurele innovatie teweeg te brengen. Innovatiekennis is wijdverspreid over de samenleving. Complexe uitdagingen en problemen vergen een multidisciplinaire aanpak en sterke samenwerking. We gaan dieper in op het concept van een innovatielab, samenwerking in een lokaal innovatie ecosysteem en crowdsourcing als methodiek.
   
 3. Burgerparticipatie
  Burgerparticipatie en innovatie gaan hand in hand. Inwoners van een stad of gemeente weten als geen ander wat er leeft in de gemeente en  wat de uitdagingen zijn. Door inwoners van meetafaan te betrekken bij projecten en het vormgeven van beleid vergroot je bovendien het draagvlak en de slaagkansen.
   
 4. Design thinking en service design
  Design thinking wordt beschouwd als een driver voor innovatie. Het is een methode om de best mogelijke oplossing te ontwikkelen voor een probleem. Bij het woord design wordt meestal gedacht aan het ontwerpen van dingen zoals meubelen, kledij en juwelen… maar ook strategieën, organisaties, systemen.. kunnen worden ontworpen. Net als diensten en beleid. Het proces om tot diensten en regelgeving te komen, kan daarom ook worden beschouwd als een design activiteit.

  Denken en werken als een designer kan er voor zorgen dat organisaties, zoals lokale besturen, hun dienstverlening, processen en strategieën op een andere, betere manier gaan vormgeven. Er wordt hierbij zoveel mogelijk vertrokken vanuit de ervaringen en noden van gebruikers.

 5. Data-, informatie- en kennismanagement
  Hoe data, informatie en kennis gemanaged en gedeeld worden binnen en buiten het lokaal bestuur, kan een grote invloed hebben op innovatie in de stad/gemeente. De rol van een lokaal bestuur is hier dubbel. Enerzijds produceert een lokaal bestuur heel veel data: de administratie beschikt over ontzettend veel datafiles, dossiers (al dan niet digitaal), Excel files, databanken… Die data kunnen inzichten leveren om dienstverlening en beleid vorm te geven en bij te sturen, nieuwe projecten te initiëren. Anderzijds gebruikt een stad ook data van externe bronnen (afkomstig van centrale overheden bijvoorbeeld. Om meerwaarde te creëren met die data, moet je over ook voldoende data- analyse capaciteiten beschikken.
   
 6. Innovatief aanbesteden
  Innovatieve overheidsopdrachten zijn overheidsaankopen gericht op de ontwikkeling of de aankoop van innovatieve oplossingen. Innovatieve oplossingen kunnen nieuwe of sterk verbeterde producten en diensten zijn, maar ook nieuwe manieren van werken en organiseren. Het is een interessant instrument om betere, duurzame, innovatieve antwoorden te bieden op maatschappelijke uitdagingen en om de eigen kennis te versterken door marktverkenning en marktconsultaties

Recente kennisitems

Innovatieve overheidsopdrachten in de Vlaamse lokale besturen: resultaten bevraging 1
Kennisitem - 01-07-2021
Innovatieve overheidsopdrachten in de Vlaamse lokale besturen: resultaten bevraging
# Innovatie en digitale transformatie, Instrumenten voor lokale innovatie, Overheidsopdrachten, Bestuur Lees meer
Beter aanbesteden doe je zo - 5 mythes ontkracht 2
Kennisitem - 27-06-2021
Beter aanbesteden doe je zo - 5 mythes ontkracht
# Innovatie en digitale transformatie, Instrumenten voor lokale innovatie, Overheidsopdrachten, Bestuur Lees meer
Overheidsopdrachten voor innovatie (PPI), wanneer de overheid een innovatieve oplossing aankoopt 3
Kennisitem - 27-06-2021
Overheidsopdrachten voor innovatie (PPI), wanneer de overheid een innovatieve oplossing aankoopt
# Innovatie en digitale transformatie, Instrumenten voor lokale innovatie, Overheidsopdrachten, Bestuur Lees meer
Het precommercieel aankopen (PCP), wanneer de aankoop de ontwikkeling van een innovatieve oplossing betreft 4
Kennisitem - 27-06-2021
Het precommercieel aankopen (PCP), wanneer de aankoop de ontwikkeling van een innovatieve oplossing betreft
# Innovatie en digitale transformatie, Instrumenten voor lokale innovatie, Overheidsopdrachten, Bestuur Lees meer