In een wereld die steeds meer draait op data en technologie, mogen we ook diegenen niet uit het oog verliezen, die moeilijker kunnen omgaan met digitale en technologische middelen. We beschouwen een lokaal e-inclusief beleid als één van de vijf bouwstenen voor de digitale transformatie van het lokaal bestuur.

We beschouwen e-inclusie niet als een aparte werking, dit is onlosmakelijk verbonden met het streven naar een inclusieve samenleving. Inspanningen voor het verhogen van de digitale toegang en vaardigheden van burgers zijn nodig, maar dit vergt een geïntegreerde aanpak.

Uit diverse praktijken en projecten bij de Vlaamse lokale besturen blijkt dat een geïntegreerd lokaal e-inclusiebeleid maatwerk is, waarbij het lokaal bestuur vier strategische hefbomen hanteert, in wisselwerking tot elkaar:

-         outreaching,

-         participatie en coproductie,

-         transversaal beleid,

-         de digitale kloof dichten.

Meer hierover lees je in onze visietekst over e-inclusie.

Ben je op zoek naar inspiratie voor jouw lokaal bestuur? In de schoot van de VVSG is er een lerend netwerk e-inclusie actief. Dit lerend netwerk telt meer dan 50 deelnemers van lokale besturen. Het doel van dit netwerk is:

  • ervaringen delen met betrekking tot e-inclusie op (boven)lokaal niveau: steden, gemeenten en organisaties getuigen, demonstreren, wisselen uit over hun projecten
  • goede praktijken en initiatieven op vlak van e-inclusie detecteren en ontsluiten (onder meer via de website e-inclusie.be)
  • communicatie en verkenning van tools en mogelijkheid tot het geven van input en feedback
  • op vraag: opzetten van specifieke gezamenlijke initiatieven

Ben je werkzaam voor een lokaal bestuur en heb je interesse in deze werkgroep? Heb je zelf initiatieven die je wil voorstellen of ideeën of vragen voor het lerend netwerk. Laat het weten via dany.dewulf@vvsg.be

Op de website van Mediawijs vind je ook nuttige informatie en voorbeelden.

 

 

Recente kennisitems

S-Elect App in Kortemark 1
Kennisitem - 10-08-2021
S-Elect App in Kortemark
# Participatie, Smart cities, E-inclusie, Bestuur Lees meer
Burgerparticipatie tijdens COVID-19 2
Kennisitem - 28-01-2021
Burgerparticipatie tijdens COVID-19
# Participatie, E-inclusie, Bestuur Lees meer
Burgerparticipatie: digitale democratie 3
Kennisitem - 18-01-2021
Burgerparticipatie: digitale democratie
# Participatie, E-inclusie, Bestuur Lees meer
Werkgelegenheidsbeleid: Klaarstomen voor de industrie 4
Kennisitem - 08-03-2021
Werkgelegenheidsbeleid: Klaarstomen voor de industrie
# Werk, E-inclusie, Werken en ondernemen, Bestuur Lees meer