Op 20 april organiseert Biogas-E in het kader van het project Pocket Power een workshop met excursie bij de vergistingsinstallatie van het woonproject de Nieuwe Dokken in Gent.

Het duurzame stadsontwikkelingsproject de Nieuwe Dokken in Gent heeft tot doel kringlopen te sluiten. Om dat te bereiken, wordt het ZAWENT concept toegepast. ZAWENT staat voor zero afvalwater met energie- en nutriëntenterugwinning. De Nieuwe Dokken zuiveren hun eigen afvalwater, wekken hernieuwbare energie op en recupereren nutriënten uit het afvalwater en keukenafval. Voor het laatste staat anaerobe vergisting in.

Biogas-E wil de rol van de anaerobe vergisting beklemtonen en organiseert daarom een workshop die het project van A tot Z met focus op de biogastechnologie toelicht. 

Meer info over het programma / inschrijven

 

Sessies

20 apr '20