Deze activiteit wordt georganiseerd door provincie Oost-Vlaanderen voor Oost-Vlaamse lokale besturen.

Overheden formuleren ambitieuze doelen voor de creatie van nieuw bos en extra natuur. Bosuitbreiding is een belangrijke actie in heel wat gemeentelijke klimaatplannen. Maar tussen droom en daad staan allerlei administratieve en praktische obstakels.

Om nieuwe bossen snel en vakkundig te helpen realiseren, is begin 2021 het bosloket opgericht. De Provincie Oost-Vlaanderen en de drie Oost-Vlaamse Bosgroepen bundelen hun krachten tot één aanspreekpunt om lokale besturen te ondersteunen bij bebossing.

Wat kan het bosloket voor jouw gemeente betekenen? Hoe kan je het bosloket lokaal inzetten? Wat biedt het bosloket aan?

Vier lokale besturen getuigen over hun samenwerking en ervaringen met het nieuw Oost-Vlaams bosloket.

14:00 uur

Welkom

Bram Bauwens, projectmedewerker Oost-Vlaams bosloket

14:05 uur

Waarom meer bos in Oost-Vlaanderen?

Riet Gillis, gedeputeerde bevoegd voor natuur en klimaat

14:10 uur

Het Oost-Vlaams bosloket, jouw partner voor meer bos

Tijs Decuypere, projectmedewerker Oost-Vlaams bosloket

14:30 uur

Vragen en antwoorden

14:45 uur

Vier Oost-Vlaamse lokale besturen getuigen!

In Buggenhout krijgt een voormalig voetbalveld straks een nieuwe toekomst als bos. Het bosloket leverde ondersteuning bij o.a. vergunningen, subsidies, beplantingsplan, participatietraject en dit najaar ook bij de realisatie. Groenambtenaar Veerle De Buyser licht toe waarom bosgemeente Buggenhout beroep deed op de expertise van het bosloket.

Vanaf dit najaar plant Evergem ruim 4 ha nieuw bos aan. Met de hulp van het bosloket, boorde Evergem Vlaamse subsidies aan voor aankoop van te bebossen gronden. Het bosloket zorgde in geen tijd voor 7 beplantingsplannen op 5 verschillende locaties en begeleidt komende maanden de plantacties van oa een dorpsrandbos en bufferbos. Schepen Sven Roegiers geeft tekst en uitleg.

Schepen Wout De Meester van Sint Niklaas licht toe hoe het stadsbestuur actief inzet op meer groen in de stedelijke agglomeratie. De stad ontwikkelt hierrond een coherente visie, waarbij ook burgers een bebossingsrol toebedeeld krijgen. Via het bosloket stimuleert het stadsbestuur private eigenaars om gronden te bebossen.

Om meer bos in  Gavere te creëren, zocht het gemeentebestuur binnen haar eigendommen naar geschikte gronden. Het bestuur schakelde het bosloket in om het volledige Gaverse grondgebied te screenen op kansrijke percelen. Op basis van diverse criteria voerde het bosloket een GIS-analyse uit. Het gemeentebestuur licht toe hoe ze verder aan de slag gaan met de geselecteeerde percelen.

15:40 uur

Vragen en antwoorden

Inschrijven kan tot en met donderdag 7 oktober 2021.

De webinar loopt via MS-Teams. Daags voor de webinar ontvang je de link via mail

 

Sessies

Geen resultaten