De nasleep van de droogte van afgelopen jaren laat zich nog duidelijk voelen in verschillende waterlopen in Vlaanderen. De grondwatervoorraden hebben zich afgelopen winter onvoldoende kunnen herstellen. Wanneer er dan lange tijd geen of amper regen valt, dalen de waterpeilen en debieten op de waterlopen snel. Vanwege de aanhoudende droogte en gezien de dalende waterstanden werd in het provinciaal droogteoverleg van 3 juni 2020 voorgesteld een bijkomend captatieverbod in te stellen. Het is onzeker of dit captatieverbod deze zomer verder wordt uitgebreid.

Lokale besturen spelen een grote rol in deze droogteproblematiek,door bijvoorbeeld retourbemalingen of het ter beschikking stellen van het bemalingswater voor hergebruik te stimuleren, de opmaak en uitvoering van een hemelwaterplan, vraag en aanbod met elkaar in contact brengen voor het lokaal hergebruik van gezuiverd afvalwater, het eigen watergebruik in kaart brengen, inwoners en landbouwers sensibiliseren, etc.

Naar aanleiding van de vele vragen over de droogteproblematiek organiseert de provincie Antwerpen, in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij, op dinsdagvoormiddag 23/06 een webinar over lokaal droogtebeleid.

Programma

09u15 Inloggen

09u30 Wetgeving en mogelijkheden hergebruik bemalingswater - Ywan De Jonghe (VMM)

10u00 Wat kunnen gemeenten doen: interactieve kaart alternatieve waterbronnen - Kris Huijskens (provincie Antwerpen)

10u30 Communicatie en sensibilisatie naar inwoners, landbouwers, etc.

10u45 Vragenrondje

Deelnemen via je laptop/vaste computer/smartphone kan via dezelink, ook al heb je geen Skype:

https://meet.provincieantwerpen.be/katleen.vanbraekel/ZGHYD3YK

Deelnemen via de vaste telefoon kan ook (+32 3 240 50 40,Vergadering-ID: 5436094), maar dan kan je geen vragen stellen via de chat-functie. 

De link van dit webinar mag je zeker delen met geïnteresseerde collega's, inschrijven via het onderstaande formulier is wel verplicht.

Schrijf je in

Meer info


De VVSG is bij dit evenement geen direct betrokken partij en staat dus niet in voor inhoud of kwaliteit. We publiceren het omdat het prima facie degelijk en inhoudelijk nuttig lijkt voor onze leden-lokale besturen.