Het thema van de VLARIO-dag 2020 is Burgemeester, hoe bent u met water?

Het programma

08u30 Ontvangst en registratie

09u20 Verwelkoming en blik op toekomst van VLARIO
Door Patrick Willems, voorzitter VLARIO

09u40 Investeringen in het gemeentelijk rioolbeheer: wat leert het verleden en wat brengt de toekomst?
Door Jan Leroy, VVSG en Peter Aelterman, VMM
Wat leren we uit de investeringen in het rioolbeheer die de vorige beleidsperiode gebeurd zijn? Welke investeringsprognoses maken de gemeentes en de rioolbeheerders voor de huidige beleidsperiode? Wat zijn de uitdagingen voor het rioolbeheer tegen 2027? Jan Leroy en Peter Aelterman duiken in de cijfers en geven u een antwoord op deze vragen.

10u15 De uitdaging! Wat biedt het regeerakkoord voor de sector en de lokale besturen?
Gesprek met Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Zuhal Demir, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken, Lydia Peeters en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, Hilde Crevits.

11u00 Koffiepauze

11u30 Toekomstgerichte hemelwaterontwerpen. Goede voorbeelden in Vlaanderen gebundeld.
Door Vincent Wolfs, voorzitter WG2+3 VLARIO
Waar vind ik als gemeente goede voorbeelden van reeds uitgewerkte projecten? Hoe zijn deze opgebouwd en voldoen ze aan de verwachtingen van de opdrachtgever? VLARIO bundelt innovatie en creatieve projecten om gemeenten te inspireren, te informeren en van elkaar te leren.

11u45 Middelen efficiënter inzetten met geïntegreerd asset management
Door Jan Goossens, CEO Aquafin nv.
Hoe behalen we met de beschikbare middelen voor zuiverings- en rioleringsinfrastructuur het maximale resultaat voor het milieu? Aquafin werkte een plan van aanpak uit om zijn rol als coördinator van het asset management van de Vlaamse afval- en hemelwaternetwerken waar te maken.Verbinden, samenwerken en delen van kennis vormen de rode draad van een ambitieuze maar haalbare strategie om investeringen op elkaar af te stemmen en de toestand van de infrastructuur onder controle te houden.

12u05 De nieuwe inhoud van de keuring privéwaterafvoer. Wat wijzigt er voor gemeenten/rioolbeheerders?
Vanaf 1 januari 2021 zal de keuring van de privéwaterafvoer wijzigen. Welke deze wijzigingen zijn alsook de impact hiervan voor gemeenten/rioolbeheerder worden kort uiteengezet.

12u20 Verkiezing en uitreiking van de VLARIO-innovatieprijs
Uitreiking van de innovaiteprijs door Robrecht Bothuyne, voorzitter Vlaamse Commissie voor Innovatie & Bernard De Potter, voorzitter Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid.
De deelnemers van de VLARIO-dag kiezen de winnaar van de VLARIO innovatieprijs.

12u40 Conclusies
Door Wendy Francken, directeur VLARIO

Met aansluitend werklunch op de rioleringsbeurs.

We nodigen u heel graag uit voor het grootste evenement binnen de rioleringssector in Vlaanderen.
www.vlario.be/vlariodag 

Sessies

31 maa '20