Een verkeerslichtenplan is een technisch ontwerp. Hierop staat hoe de verekeerslichten dienen te werken op een kruispunt. Op het eerste zicht lijkt het moeilijk te ontcijferen. Tijdens deze opleiding lichten we een tip van de sluier en leren we je een verkeerlichtenplan te lezen en te interpreteren. Daarnaast lichten we toe hoe bepaalde beleidsdoelstellingen in het plan worden verwerkt. Tenslotte staan we stil bij een aantal evoluties waar de mobiliteitssector op korte tot middellange termijn mee rekening zal moeten houden.

Na deze opleiding

  • kan je de terminologie over verkeerslichtenplannen in eigen woorden uitleggen.
  • ben je instaat om een verkeerslichtenplan te lezen en te interpreteren.
  • begrijp je dat verkeerslichten een onderdeel zijn van een verkeersmanagement- én verkeersveiligheidsstrategie voor alle weggebruikers.

Download het programma

Voor wie?

Mobiliteitsprofessionals van steden, gemeenten, politie en studiebureaus die de impact van verkeerslichten op hun grondgebied willen leren interpreteren.

Partners

Met dank aan Raf Venken van Sweco die het programma samenstelde en ook zal lesgeven. Andere organisaties die hun expertise met ons delen zijn AWV, TML en Siemens.

Contactpersoon

Karen Foubert - 015 63 14 00 - karen.foubert@vsv.be - www.vsv.be 

Inschrijven op deze dag 


De VVSG is bij dit evenement geen direct betrokken partij en staat dus niet in voor inhoud of kwaliteit. We publiceren het omdat het prima facie degelijk en inhoudelijk nuttig lijkt voor onze leden-lokale besturen.

Sessies

23 jan '20