Binnen het project Sure2050 worden lokale besturen en centrale overheden ondersteund bij het ontwikkelen van een duurzame vastgoedvisie en de planmatige uitvoering ervan. SURE2050, of 'Sustainable Real Estate 2050', is een actiegericht traject om het publiek patrimonium klaar te stomen voor de toekomst. Dit gebeurt aan de hand van een opleidingstraject en individuele coaching bij het besluitvormingsproces om een klimaatneutraalpatrimonium te realiseren.

Op 12 september lichten we graag onze plannen toe. De infonamiddag start met een toelichting over het Europese beleidskader voor klimaat en energie en de link met het SURE2050-traject. Vervolgens duiken we in de praktische details: de timing, het gevraagde engagement en wat u van ons mag verwachten. We trachten u te inspireren met voorbeelden uit binnen- en buitenland. We splitsen om 16:30 in twee parallelle groepen om de ondersteuning op maat verder toe te lichten. Nadien worden de gesprekken gezellig voortgezet bij een hapje en een drankje. Graag inschrijven via: http://www.sure2050.be/subscribe/

Programma

15:00 Europees kader - Kamila Paquel, Europese Commissie EASME
15:20 Introductie SURE2050 - VEB
15:40 SURE2050 voor centrale overheidsdiensten - Het Facilitair Bedrijf
16:00 SURE2050 voor lokale besturen - Kristof De Clercq, Provincie Oost-Vlaanderen
16:20 Praktijkvoorbeelden uit Nederland - Selina Roskam en René Schellekens, RVO
16:30 Parallelle sessies: lokale besturen versus centrale overheden/andere geïnteresseerden
17:30 Netwerkreceptie

Praktisch

Sessies

12 sep '19