De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), met steun van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), nodigt u uit op de tweede Regionale Overlegtafel voor Schepenen Economie, kortweg ROS. 

Na een geslaagde opstart van de ROS in het voorjaar 2019 (’10 uitdagingen voor een schepen economie’) en op vraag van meerdere schepenen organiseren we deze tweede ROS met als centraal thema ‘Van leegstand naar leegstond’. 

We vertrekken vanuit inspirerende voorbeelden van mogelijke beleidsmaatregelen en concrete acties om leegstand anders te bekijken. De leegstandsproblematiek houdt immers ook heel wat opportuniteiten in voor de levendigheid van dorps- en stadskernen, voor de creatie van tewerkstellingsplaatsen, als aanzet voor een vernieuwd gemeentelijk DNA, ….

Heeft het zin om te investeren in pop-ups? Hoe kunnen subsidies wél effect genereren? Welke innoverende acties blijken succesvol te zijn in andere gemeenten? Waarom moeten we leegstand eerst begrijpen vooraleer er zinvol op te kunnen reageren? Welke insteken kan het beleidsdomein economie geven aan de (toekomstige) gemeentelijke beleidsplannen ruimte? Waarom verdienen leegstaande bedrijfssites evenveel aandacht als de leegstaande handelspanden? Welke valkuilen ontwijkt u best bij het lanceren van een leegstandsheffing? Hoe slim in gesprek gaan met vastgoedeigenaars?

Deze en veel meer aspecten zullen aan bod komen, samen met tientallen voorbeelden van geslaagde en minder geslaagde gemeentelijke acties. Mis deze kans niet om u te laten inspireren door uw collega’s uit de ruime regio.

Mocht u nog twijfelen, pols dan zeker eens bij de verantwoordelijke voor economie van uw gemeentebestuur naar zijn/haar ervaring met onze regionale overlegtafels (ROT). Ambtenaren economie uit het hele land nemen immers al enkele jaren deel aan gelijkaardige overlegtafels die zich specifiek op hen richten. Met de ROS – voor schepenen – bieden we een gelijkaardig kwalitatief aanbod op uw maat.

Doelgroep: Schepenen bevoegd voor economie (middenstand, KMO, bedrijfsleven, handel en horeca, markten, …)

Deelname: Deelname is gratis, mits voorafgaande inschrijving. Aanmelden op economie@vvsg.be

Data en locaties: de sessies gaan telkens door in de voormiddag van 9u30 tot 12u met aansluitend een netwerkmoment tijdens de broodjeslunch.

  

 

Sessies

01 okt '19
03 okt '19
15 okt '19
17 okt '19
22 okt '19