1 april 2021

De voorbije jaren zagen we een toename van buddywerkingen in België. Deze initiatieven getuigen van een sterke wil binnen de Belgische samenleving om vluchtelingen en nieuwkomers te ontmoeten.

Buddywerkingen hebben als doel de vluchtelingen en nieuwkomers hun positie in de samenleving te versterken. Dit door contacten met de lokale inwoners te bevorderen, mee een sociaal netwerk uit te bouwen en hen praktische inzichten in de samenleving te bieden. Daarnaast wordt er tevens ingezet op meer functionele ondersteuning, zoals taalverwerving en de zoektocht naar woning, werk of toegang tot het vrijeteijdsaanbod. Op deze manier dragen buddywerkingen bij aan de integratie van vluchtelingen en nieuwkomers, aanvullend bij de professionele hulpverlening.

UNHCR, het Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen organiseert samen met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en haar zusterorganisaties, de Fédération des CPAS de l’Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) en de Federaties van de OCMW’s en de stad en gemeenten van Brussel (Brulocalis), op 1 april 2021 een digitale studiedag over buddywerkingen als complementaire tool voor de integratie van vluchtelingen en nieuwkomers.

Het doel van dit evenement is om de meerwaarde van buddywerkingen in de schijnwerpers te plaatsen, en deze te situeren in de context van de uitdagingen waarmee nieuwkomers, vluchtelingen en hun begeleiders, zoals professionals als vrijwilligers, worden geconfronteerd.

 

Programma

·       Voormiddag: plenaire sessie, waarin experts, lokale actoren, buddy’s en politici bevoegd voor asiel en migratie (federaal) en integratie (regionaal) het woord zullen nemen of in gesprek gaan, om de meerwaarde en de limieten van buddywerkingen aan te kaarten.

·       Namiddag: thematische ateliers met uitwisseling van goede praktijken

Bekijk het volledige programma

Wanneer?

Donderdag 1 april 2021, 9u-15u

Voor wie?

Alle actoren die betrokken zijn bij de integratie van vluchtelingen en nieuwkomers  zijn welkom om deel te nemen aan deze studiedag.

  • Lokale besturen,
  • verenigingen,
  • actoren uit opvangsector,
  • beleidsmakers,
  • academici, 
  • vluchtelingen en nieuwkomers
  • buddy’s.

Waar?

Rekening houdend met de huidige context zal dit evenement online plaatsvinden. Specifieke informatie over hoe je online kan deelnemen, word je toegestuurd bij inschrijving.

Taal

Aangezien het een nationaal evenement is, zullen de presentaties in het Nederlands en in het Frans gehouden worden. Een simultane vertaling wordt voorzien voor de plenaire sessies en bij enkele thematische sessies.

Inschrijvingen

De studiedag is gratis, inschrijving wel verplicht.