Wegwijzer naar een lokaal beleid voor groene warmte

Willen we tegen 2050 klimaatneutraal worden, dan moeten we dringend onze warmtevoorziening aanpakken. Gemeenten en steden spelen hierin, als regisseur van het lokale groene warmtebeleid, een onmisbare rol. Het klimaatproject  'Warmtewende voor gemeenten: aan de slag met groene warmte'  hielp drie Vlaams-Brabantse gemeenten, Asse, Dilbeek en Tienen, bij het opstellen van een warmtezoneringsplan en het uitwerken van beleidsvoorstellen. Hun ervaringen delen ze graag met andere gemeenten. 
Tijdens dit evenement ga je in kleine groepen in gesprek met collega’s over de kaarten, methodieken en beleidsmaatregelen van deze drie gemeenten.
 

Programma

- 9.15 uur: Onthaal

Duurzame warmte en lokaal beleid

- 9.45 uur: Provincie Vlaams Brabant klimaatneutraal 2050

- 10.00 uur: Een gemeentelijke transitievisie warmte: Eeklo werkt eraan

- 10.15 uur: Het project Warmtewende Vlaams-Brabant

Lokale aanpak van de warmtewende: gemeentelijke trajecten

- 10.30 uur: Ervaringen van de drie begeleide gemeenten: Asse, Dilbeek, Tienen (3 parallelle groepen)

- 11.00 uur: Koffiepauze

- 11.30 uur: Getuigenissen vanuit de begeleide gemeenten

- 11.45 uur: Welke beleidsinstrumenten voor een lokaal warmtebeleid? (3 parallelle groepen)

- 12.45 uur: Conclusies vanuit elke groep en slotconclusie

- 13.00 uur: Lunch

Bezoek aan een warmtenet

- 13.45 uur: Bezoek aan het warmtenet van de wijk Janseniushof, Leuven

- 16.00 uur: Afsluiting en drink


Voor wie?

Gemeentelijke ambtenaren en schepenen (milieu, ruimtelijk ordening, openbare werken) en sleutelactoren rond warmte
 

Waar en wanneer?

Provinciehuis Vlaams-Brabant,
Provincieplein 1, 3010 Leuven

Dinsdag 15 september 2020, van 9.15 tot 16 uur
 

Info & Inschrijven

Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht (tot 11 september).

Let op: omwille van de corona-maatregelen is het aantal deelnemers beperkt. Wees er dus snel bij.

Schrijf je HIER in

Een organisatie van Bond Beter Leefmilieu, ODE Vlaanderen en VVSG met de steun van de provincie Vlaams-Brabant


 

Sessies

15 sep '20